Probleem met grote afbeeldingen

Zoals gezegd ben ik bezig met het opbouwen van deze website. Nu loop ik tegen het probleem aan dat ik geen grote(re) afbeeldingen kan uploaden dan van 2500 pixels.

Wij wilden net je hulp inroepen bij het oplossen van het probleem dat er op deze webserver geen grotere afbeeldingen ge-uploaded konden worden. Het is wel lastig als je foto’s van bijvoorbeeld je telefoon in één keer in je website wil opnemen. Deze foto’s zijn over het algemeen flink groter dan de bovengenoemde 2500 pixels. Eerst verkleinen geeft weer zo’n gedoe, dat kun je beter in WordPress zelf doen.

De oplossing was simpel. Los van je site moet ook je webserver het aankunnen om grote(re) afbeeldingen te gebruiken. Daarvoor ga je naar de config file van, in ons geval, NGINX en daar pas je een bestaande regel aan of als deze niet bestaat voeg je hem toe aan het html gedeelte. Nadat we dit gedaan hadden en de server opnieuw hadden opgestart konden er wel veel grotere foto’s aan de site toegevoegd worden. Solved dus.

http {

##
# Basic Settings
##

sendfile on;
tcp_nopush on;
tcp_nodelay on;
keepalive_timeout 65;
types_hash_max_size 2048;
# server_tokens off;

# server_names_hash_bucket_size 64;
# server_name_in_redirect off;

include /etc/nginx/mime.types;
default_type application/octet-stream;

client_max_body_size 1024M; # M stands for megabytes

##
# SSL Settings
##

ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; # Dropping SSLv3, ref: POODLE
ssl_prefer_server_ciphers on;

De config-file van NGINX is te vinden in de directory /etc/nginx met de naam ‘nginx.conf’. Open deze met het commando: sudo nano nginx.conf en pas deze regel aan of als deze niet bestaat kun je het creëren. Succes!

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *